skontaktuj się z nami +48 880 777 477 sklep@lakiereo.pl
jest obecnie pusty
wyszukiwanie zaawansowane
Płatności internetowe Przelewy24

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LAKIEREO.PL


I. SPRZEDAWCA I KUPUJĄCY
1. Sprzedawcą produktów i usług oraz właścicielem sklepu internetowego www.lakiereo.pl, jest firma LAKIEREO Bartosz Miś, ul. Sukiennicza 50 23-300 Janów Lubelski, NIP 862-157-52-50, REGON 060676995.
2. Sprzedawca sprzedaje produkty i usługi za pomocą strony internetowej, telefonu oraz poczty elektronicznej.
3. Kupującym produkty mogą być osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. W przypadku osób fizycznych, kupujący musi mieć w chwili składania zamówienia ukończone 18 lat.
4. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów na terenie Polski.

II. PRODUKTY I CENY.
1. Informacje znajdujące się na stronie www.lakiereo.pl i jej podstronach stanowią charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje o produktach i stanach magazynowych umieszczone na tej stronie, w tym opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, która zostanie zawarta i realizowana na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. Podane w opisach dane mogą nie zgadzać się z danymi faktycznymi, firma dokłada wszelkich starań, aby dane był jak najbardziej zbliżone do faktycznych.
2. Podane na stronie internetowej www.lakiereo.pl ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony. Zapis ten nie dotyczy produktów, które stały się przedmiotem umowy sprzedaży.
4. Ceny zawarte przy produktach nie obejmują kosztów przesyłki.
5. Informacje o produktach dostępnych na stronie internetowej www.lakiereo.pl nie mogą stanowić podstawy wobec Sprzedawcy do roszczeń z tytułu braku produktów, nawet, gdy widoczne stany wskazują posiadanie produktu. W przypadku braku dostępności produktów, zamówienie nie będzie zrealizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienie.
6. Prezentowane kolory widoczne na monitorze mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień posiadanej karty graficznej, monitora oraz przeglądarki internetowej.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Kupujący wysyłając zamówienie składa ofertę kupna określonego w nim produktu na warunkach określonych w opisie go dotyczącym. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę na adres mailowy Kupującego wskazany w zamówieniu.
2. Zamówienie produktu oraz realizacja zamówienia odbywa się według następującej procedury:
a) Kupujący może złożyć zamówienie za pomocą:
 - dodania produktu do koszyka i przejścia poprzez proces kupowania wraz z potwierdzeniem zamówienia poprzez mail
 - poczty elektronicznej na adres: sklep@lakiereo.pl
 - telefoniczne poprzez numer: 880 777 477
b) Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania: swojego imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, adresu dostawy, rodzaju i ilości zamawianego produktu, sposobu dostawy, sposobu płatności, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. W przypadku prośby o fakturę Kupujący zobowiązany jest do podanie nazwy podmiot, adresu rejestrowego podmiotu oraz numeru NIP. Dodatkowo Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
c) W przypadku przyjęcia zamówienia, treść zamówienia jest niezwłocznie potwierdzona przez Sprzedawcę w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres podany przez Kupującego. Ponadto potwierdzenie zamówienia zawiera dane niezbędne do zapłaty ceny sprzedaży i innych opłat objętych zamówieniem.
d) Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:
 - przelew na rachunek mBank: 64 1140 2004 0000 3902 7277 4507
 - poprzez platformę elektronicznych płatności Dotpay
 - za pobraniem wraz z dostawą produktu,
 - płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym
f)W przypadku płatności przedpłatą lub platformę elektronicznych płatności Sprzedawca dopiero po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego odpowiadającej całości ceny sprzedaży i innych opłat wskazanych w przyjętym zamówieniu, przekazuje zamówienie do realizacji. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem, realizacja następuje po przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia.
g) Sprzedawca wysyła produkty objęte zamówieniem na adres dostawy wskazany w zamówieniu. Po wysłaniu przesyłki przez Sprzedającego, Kupujący otrzymuje na dres e-mail stosowną informację z numerem przesyłki.
3. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z jego akceptacją zawartych w nim ceny produktów i kosztów wysyłki produktów oraz warunków sprzedaży, w tym z akceptacją niniejszego regulaminu i potwierdzeniem tym zapoznanie się z jego treścią przed złożeniem zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie do czasu potwierdzenia przez niego zamówienia prawo do anulowania i nie realizowania zamówień zawierających niekompletne dane lub zamówień budzących wątpliwość, co do rzetelności i prawdziwości podanych przez Kupującego swoich danych. Sprzedawca z prawa tego może również skorzystać również po potwierdzeniu zamówienia, jeżeli po tym momencie doszły do jego wiadomości okoliczności wskazujące na istnienie wspomnianej przed chwilą jednej z podstaw anulowania zamówienia.
5. Zamówienia nieopłacone przez 14 dni liczonych od początku dnia, w którym Kupujący wysłał potwierdzenie zamówienia, włączając w to wszystkie dni, będą automatycznie anulowane. Wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia. Za moment opłacenia uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy. Sprzedawca powiadomi Kupującego w wiadomości elektronicznej o anulowaniu zamówienia.

IV. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI
1. Firma LAKIEREO Bartosz Miś posiada własne magazyny i na większość produktów znajdującym się w sprzedaży, termin realizacji wynosi do 2 dni roboczych. Sprzedający stara się wprowadzić standard wysyłki w 1 dzień roboczy i tak realizowane jest większość zamówień. Może się zdarzyć, że jakiegoś produktu firma nie ma na magazynie, wtedy czas realizacji nie powinien być dłuższy niż 4 dni robocze. W wyjątkowych przypadkach czas zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych. Czas liczony jest od daty zaksięgowania zapłaty za towar lub przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia, w sytuacji złożenia przez Kupującego deklaracji zapłaty w formie przesyłki za pobraniem. Kiedy czas jest dłuższy niż 4 dni robocze, termin dostarczenia będzie uzgodniony z Kupującym. Sprzedający zastrzega możliwość wydłużenia czasu realizacji z przyczyn niezależnych od sklepu.
2. Zamówienie na produkty o różnych terminach realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów. Kupujący może wybrać wcześniejszą realizację. Wówczas jednak ponosi koszty każdej z przesyłek.
3. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Kupującego po wysyłce towaru, w tym miejsca lub terminu dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Kupujący.
4. Przewoźnik podejmuje 2 krotną próbę doręczenia przesyłki zawierającej produkty. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego produktu do Kupującego z przyczyn leżących po jego stronie, wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem produktu ponosi Kupujący. Kupujący ponosi również koszt związany ze zwrotem przesyłki z tytułu nieskutecznego jego doręczenia. Następna wysyłka jest możliwa po wcześniejszym uiszczeniu tych kosztów. W takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od otrzymania zwrotu przesyłki.
5. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika. W obecności osoby dostarczającej przesyłkę należy pokwitować jej dostarczenie i sprawdzić:
 - ilość dostarczonych produktów,
 - czy istnieją ewentualne uszkodzenia przesyłki lub produktów.
6. W przypadku niezgodności przesyłki z zamówieniem lub jej uszkodzenia należy niezwłocznie spisać protokół w obecności przewoźnika. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia i dokładny opis uszkodzeń lub braków w przesyłce. Protokół musi być podpisany przez przewoźnika i Kupującego. W przypadku spostrzeżenia braków lub uszkodzeń w produkcie w terminie późniejszym należy niezwłocznie zadzwonić pod numer podany na liście przewozowym i zażądać przyjazdu przedstawiciela przewoźnika w celu spisania protokołu.
7. Kupujący może także, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą odebrać produkt w jego salonie stacjonarnym na ul. Sukienniczej 50 w Janowie Lubelskim.
8. Przesyłki o wadze do 30 kg dostarczane są do drzwi Kupującego. Przesyłki powyżej 30 kg dostarcza się do drzwi zewnętrznych budynku, w którym jest adres dostawy. Wniesienie do środka, w tym na piętra, pozostaje w gestii Kupującego.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego podania przez Kupującego adresu dostawy lub zamieszkania.
10. Na Kupującego ryzyko utraty i uszkodzenia produktu przechodzi w momencie odebrania go od przewoźnika, lub osobiście z salonu sprzedaży. Z chwilą odbioru przesyłki Kupujący potwierdza, iż odebrał produkt pełnowartościowy w nienaruszonym stanie.

V. TRANSPORT I JEGO KOSZTY
1. Koszty transportu realizowanego przez firmę spedycyjną uzależnione są od wagi i wymiarów przesyłki oraz wybranej firmy spedycyjnej.
2. Koszty transportu są określone w potwierdzeniu złożenia zamówienia i zostają zaakceptowane przez Kupującego z chwilą potwierdzenia przez niego zamówienia.
3. Sprzedający korzysta z 3 firm dostarczających przesyłki: Poczta Polska, UPC, DPD.

VI. REKLAMACJE ORAZ ZWROTY
1. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.
2. Produkty objęte są gwarancjami producentów, o ile dany produkt jest nią objęty.
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonać zgodnie z jej warunkami. Uprawnienia z gwarancji można wykonać we wszystkich punktach serwisowych wskazanych przez danego producenta w warunkach gwarancji.
4. Gwarancja jakości nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z tytułu:
 - Niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
 - Rękojmi za wady (jeżeli Kupujący nie jest konsumentem).
5. Produkty zakupione przez Kupującego będącego konsumentem, są objęte odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.
6. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową i rękojmi za wady należy złożyć na adres: sklep@lakiereo.pl. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o nadesłanie dowodu zakupu, jeżeli nie będzie mógł ustalić szczegółów umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia tego dokumentu.
7. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany przez Kupującego.
8. Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację po otrzymaniu wadliwego produktu na adres: Lakiereo Bartosz Miś ul. Sukiennicza 50 23-300 Janów Lubelski wraz ze zgłoszeniem reklamacji i jej opisem.
9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wynikach postępowania reklamacyjnego, Sprzedawca zawiadomi Kupującego na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
10. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty odesłania wadliwego produktu zwraca Kupującemu Sprzedawca, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Kupującego w tym przedmiocie.
11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego na koszt odbiorcy.
12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie protokołu reklamacyjnego spisanego razem z przewoźnikiem dostarczającym przesyłkę na adres: Lakiereo Bartosz Miś ul. Sukiennicza 50 23-300 Janów Lubelski lub na mail: sklep@lakiereo.pl skanu. Przewoźnik, na wniosek Kupującego, ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. W przypadku braku protokołu reklamacyjnego reklamacje, o których mowa powyżej, mogą zostanie, w zależności od okoliczności danej sprawy, negatywnie rozpoznane.

VII. PRAWO KUPUJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Kupujący, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość, telefonicznie, mailowo lub przy użyciu strony www.lakiereo.pl, i zwrotu produktu bez podania przyczyn w ramach uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów - w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu.
2. W celu odstąpienia od umowy konsument musi przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wysłać na adres Lakiereo Bartosz Miś ul. Sukiennicza 50 23-300 Janów Lubelski lub na mail: sklep@lakiereo.pl pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt musi zostać zwrócony także wraz z wszelkimi załączonymi przy dostawie dokumentami i akcesoriami.
4. Jeśli wartość zwróconego produktu została pomniejszona ponad zwykły zarząd, Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwróconego produktu lub zwrócić kwotę pomniejszoną o kwotę, o jaką została zmniejszona wartość przedmiotu.
5. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu produktu, którego oświadczenie o odstąpieniu dotyczyło, w terminie 14 dni od wysłania tego oświadczenia. Zwrot może zostać wykonany osobiście do siedziby Sprzedawcy lub salonu stacjonarnego lub poprzez przewoźnika na koszt Kupującego.
6. Sprzedawca zwróci cenę sprzedaży i koszt dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu i zwrotu produktu.
7. Zwrotowi nie podlegają przesyłki niestandardowe, to znaczy takie, które według zamówienia są dla Klienta specjalnie wytwarzane pod konkretne zamówienie zgodnie z art. 38 pkt. 3.

VIII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji umów sprzedaży jest: Lakiereo Bartosz Miś ul. Sukiennicza 50 23-300 Janów Lubelski
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania stosowanie do postanowień powołanej wyżej ustawy. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi. Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu regulaminu z dnia złożenia zamówienia. Sprzedawca ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Janów Lubelski 12.10.2017

Ładowanie...